فرصت های شغلی ساتها

ثبت درخواست استخدام (گزینه های زرد رنگ الزامی است)
در صورتیکه قصد ارسال الکترونیکی فرم استخدام را دارید، نسخه Word فایل خام رزومه را دریافت کرده و پس از پر کردن آن، در فرم زیر، بارگزاری نمایید و در صورتیکه قصد ارسال پستی فرم استخدام را دارید، نسخه PDF را دریافت کرده و پس از چاپ بر روی کاغذ A4 و پرکردن آن، به نشانی کارخانه (اصفهــان - منطقــه صنعــتی اشتـرجـان - بعد از نیـــروکلـر - پــلاک 225 - صندوق پستی:188-81785) ارسال نمایید. لازم به توضیح است عدم تماس با متقاضی پس از 1 هفته، بیانگر عدم پذیرش رزومه ارسالی می باشد.

فایل رزومه ویرایش Word               فایل رزومه ویرایش PDF


نام و نام خانوادگی :  
شماره تماس :  
پست الکترونیک :
  نشانی و کد پستی :
فایل رزومه :