حضور ساتها در پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق 1394

تاریخ خبر: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

بدون شک حضور شما و ارائه نظرات سازنده، سبب رشد و ارتقای سطح کیفی این شرکت گردیده و موجب امتنان خواهد بود.

وعده دیدار ما:

17 الی 20 آبان، تهران، نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد، طبقه اول
نقشه نمایشگاه