بازدید هیئت استصنا از شرکت ساتها

تاریخ خبر: ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
بازدید هیئت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) از خط تولید سینی و نردبان کابل ،  تابلوهای LV & MV و  همچنین باس داکت شرکت ساتها در تاریخ 13 مرداد ماه 1394

جهت مشاهده خلاصه خبر کلیک کنید.