بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا از غرفه شرکت ساتها

تاریخ خبر: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

در دومین روز از برگزاری نمایشگاه جناب آقای مهندس عظیمیان مدیریت محترم عامل هلدینگ پرشیا فلز به همراه دو تن از معاونین هلدینگ، آقایان کفعمی (ریاست هیات مدیره ساتها) و آقای مهندس موتمن و آقای مهندس خوش خلق مدیر عامل محترم شرکت قائم رضا از غرفه ساتها بازدید نمودند. در ادامه با استفاده از نمایشگرهای اطلاع رسانی شرکت ساتها آخرین آمار و اطلاعات شرکت جهت ایشان ارائه گردید.
آقای مهندس عظیمیان ضمن اظهار لطف و رضایت در خصوص غرفه شرکت و نحوه حضور ساتها در این دوره از نمایشگاه صنعت برق، آرزوی توفیق برای شرکت ساتها در جهت رسیدن به اهداف خود نمودند.

همچنین جناب آقای مهندس یزدخواستی از معاونین محترم هلدینگ پرشیا فلز نیز به صورت جداگانه از غرفه شرکت ساتها بازدید نمودند.