کسب افتخاری دیگر برای ساتها

تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) در فرایند ارزیابی سازمانهای فنی مهندسی برتر در سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی که در تاریخ 4 و 5 اسفند ماه 1395 در اصفهان برگزار گردید توسط کمیته ارزیابی همایش حائز شرایط و امتیازات لازم بوده و به عنوان سازمان برتر سال 1395 برگزیده شد.