حضور شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی جزیره کیش

تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
وعده دیدار ما 20 الی 23 دی ماه 1395، مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش

مکان : مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش، سالنA ، غرفه شماره 84