حضور شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) در نمایشگاه بین المللی فولاد 1396 در جزیره کیش

تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
وعده دیدار ما 8 الی 9 اسفند ماه 1396

مکان : مرکز نمایشگاه بین المللی کیش، سالن B ، شماره غرفه 19
مکان : مرکز نمایشگاه بین المللی کیش، سالن B ، شماره غرفه 93وعده دیدار ما 2 الی 5 بهمن ماه 1396وعده دیدار ما 2 الی 5 بهمن ماه 1396
مکان : مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش، سالن B ، غرفه شماره 93