انتخاب مدیریت عامل ساتها در هیآت مدیره سندیکای برق ایران-شعبه اصفهان

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
براساس نتایج حاصل از انتخابات هیآت مدیره سندیکای صنعت برق ایران شعبه اصفهان که در مجمع عمومی سالیانه مورخ پنجم تیرماه 1398 برگزار شد، آقای مهندس علیرضا روغنی مدیرعامل شرکت ساتها به عنوان عضو اصلی هیآت مدیره انتخاب شدند.