سینی کابل

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
در دورانی که بار اصلی انتقال اطلاعات و الکتریسیته بر عهده کابل های ریز و درشتی با ویژگی های فنّی متفاوت است ، نمی توان بدون استفاده از ابزار و ملزومات کاربردی و تخصصی ، سر و شکلی مطلوب به نحوه قرارگیری و هدایت آن ها داده و در عین حال انتظار به وجود آمدن محیطی منظم و زیبا با استفاده حداکثری از فضا ، بیشینه کردن بازدهی محصولات و تعدیل میزان مواد مصرفی یا دور ریز آن ها را داشت .
در همین رابطه سینی کابل به عنوان یکی از همین محصولات به جمله ادواتی گفته می شود که با نصب بر روی سطوح عمودی و افقی ، با در بر گرفتن تعداد زیادی رشته سیم یا کابل که گاهی در مراکز داده به چند صد عدد نیز می رسند ، علاوه بر محافظت آن ها در برابر مخاطرات محیطی و بالعکس ، به تقسیم اصولی آن ها نیز پرداخته و بدون اینکه نمای ظاهری یک مکان را دستخوش تغییرات منفی قرار دهد ، به ایجاد انشعاب در آن ها می پردازد .
جنس سینی کابل به کار رفته در یک سازه متناسب با نوع کاربری و شرایط فیزیکی پروژه انتخاب می شود ، با این حال نمونه هایی از جنس PVCدر حال ربودن گوی سبقت از سینی های فلزی با روکش گالوانیزه هستند . این محصولات که علاوه بر تولید و عرضه در قالبی مستقیم و ساده به صورت محصولاتی غیر هم سطح ، زانویی هایی 45 و 90 درجه (چپ و راست) ، مبدّل چپ و راست ، کاهنده عرض ، سه راهی و چهار راهی و ... هم تولید می شوند ، مستلزم همخوانی و مطابقت کامل با محیط نصب هستند به طوری که به طور مثال محصول استفاده شده در هوایی شرجی و مرطوب با نمونه ای نصب شده در فضایی مملو از بخار اسید روغن آمونیاک کاملاً متفاوت است .
در انتخاب سینی کابل به موارد متعددی توجه می شود که

  • تنوع در مشخصات فیزیکی قطعات (جنس و شکل)
  • مقاومت بالای آن ها در برابر عوامل نامساعد جوی و همچنین مواد مواد شیمیایی
  • داشتن ساختاری متناسب با کابل ها و عدم آسیب رسانی به محتوای خود (مثلاً بواسطه لبه هایی تیز)
  • داشتن تحمل وزن زیاد ، تنوع بالا و جنس مرغوبی که به افزایش عمر مفید آن می انجامد و
  • عبور از آزمون های کیفی و استانداردهای مطرح دنیا
از جمله مهمترین آن ها می باشد .