تابلو برق فشار ضعیف

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
با جستجو در مراجع علمی یا پایگاه های مجازی مرتبط با صنعت برق ، تعاریف متعددی در خصوص تابلوهای این محصول می بینیم ، اما چنانچه قصد داشته باشیم تعریفی ساده از آن بیان کنیم باید بگوییم این محصولات آخرین واسطه میان نیروگاه تولید برق و مصرف کننده نهایی هستند . به عبارتی دیگر زمانی که برق تولید شده در مولّد یا نیروگاه ها به سوی کاربران گسیل می شوند (انتقال انرژی الکتریکی یا Electric power transmission) ، بر سر راه خود به پست های برق یعنی اتاقک هایی که به منظور تعدیل ، کنترل و حراست از برق یک ناحیه ساخته شده اند می رسند . پس از این مرحله است جریان مورد نظر ما در اندازه و به میزانی مشخص به سمتمان آمده و کنتور موجود در کنار درب ورودی منزل یا محل کار ما هم متعاقباً به دریافت ، محاسبه مصرف و کنترل آن می پردازد .
تابلو برق فشار ضعیف در کنار فشار متوسط و قوی آن که زیر شاخه های این نوع تقسیم بندی هستند ، بنا به نوع کاربری ، محل نصب و میزان و نوع مصرف کاربران انتخاب می شوند .
در خصوص تابلو برق فشار ضعیف می توان اذعان داشت که این محصولات در سطح ولتاژی کمتر از 1000Vفعالیت می کنند . در ساختار این محصولات عموماً تجهیزات اندازه گیری ، ادوات کنترلی ، قطعات تنظیم کننده و یک یا چند واسطه قطع و وصل وجود دارد که علاوه بر تبدیل برق ورودی به برقی متناسب با فعالیت دستگاه های کوچک ، امکان اندازه گیری آن برای ادارات ذیصلاح را نیز میسّر می کند .
کاربرد تابلو برق فشار ضعیف

  1. تابلو کنترل موتوری (مخصوص کار با موتورهای سه فاز)
  2. تابلو کنترل صنعتی (مخصوص اتوماسیون یا کنترل اتوماتیک فرآیندهای صنعتی)
  3. تابلو پخش صنعتی (تابلوی مورد استفاده در یک واحد صنعتی)
  4. تابلو پخش مسکونی (تابلوی کنتورهای برق یک ساختمان)
  5. تابلو بانک خازنی (مخصوص اصلاح ضریب توان یک کارگاه)
  6. تابلوهای مارشالینگ (رابط تابلوهای برق و سیستم کنترل مرکزی)
 
در ادامه گفتنیست که تابلو برق فشار ضعیف در مدل های متنوعی تولید می شوند که از مهم ترینشان می توان به تابلو برق های بارانی مخصوص محوطه های باز ، تابلو برق های سلولی یا قدرت، توزیع و کنترل که امکان دسترسی به همه اجزاء و قطعات آن ممکن است ، مدل های دیواری توکار و ایستاده های ثابت و کشویی اشاره کرد .