باسداکت

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
سالن تولید یک مجموعه صنعتی بزرگ را در نظر بگیرید . در این محوطه که ماشین آلات فراوانی با برق سه فاز در حال کار کردن می باشند ، ابزار و وسایل دیگری هم وجود دارند که با کمک الکتریسیته روشن بوده و نیازمند تأمین انرژی خود بواسطه کابل های برق هستند . این در شرایطیست که سامانه روشنایی ، تهویه مطبوع ، اطلاع رسانی و ... نیز با برق کار کرده و هریک از این محصولات که ممکن است همیشه ساکن و ثابت هم نباشند ، نیازمند یک رشته سیم تغذیه هستند .
با عنایت به این مطلب تصور کنید چه حجمی از کابل های فشار قوی و ولتاژ بالا در محل وجود داشته و کارگران در چه محیط پر خطری مشغول به کار هستند . این در حالیست که مشکل گره خوردن سیم ها ، کنده شدن آن ها ، پوسیدگی در اثر خستگی سیم (تحت فشار بودن زیاد) و یا اتصالی این عوامل از جمله پیشامدهایی می باشند که اگر هم بار جانی در پی نداشته باشند ، با آسیب رسانی به دستگاه ها یا توقف خط تولید به روند ساخت و ساز محصولات و سودآوری مجموعه لطمه می زنند ، در نتیجه اینکه بهتر بود از همان سال های اولیه مکانیزاسیون ، راه حلی برای غلبه بر این مشکل پیدا می شد .
استفاده از کانال های پیش ساخته الکتریکی زیر سقف به جای انتقال الکتریسیته از منبع تا مصرف کننده بواسطه کابل های سرگردان روشی بود که برای نخستین بار در صنایع خودروسازی دیترویت ، قریب به یک قرن پیش ابداع شده و تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است .
این محصول پس از استفاده در کارخانجات مذکور آنچنان محبوبیت و مقبولیتی نزد صاحبان سرمایه و متخصصین حوزه انرژی کسب کرد که به مرور در برق رسانی از ترانفسورماتور تا تابلوهای اصلی توزیع ، جانشینی برای سینی و نردبان کابل و همچنین برق رسانی به طبقات فوقانی تا پشت تابلوی برق واحد ( به ویژه در ساختمان های بلند و نیمه بلند ) به کار می رود .
باسداکت را می توان کانالی پیش ساخته با هادی الکتریکی دانست ، محصولی که در عین توانایی برقراری ارتباط الکتریکی زیاد بین دو نقطه با پتانسیل الکتریکی متفاوت ، دارای بدنه ای باردار نبوده و بدین ترتیب در عین افزایش امنیت کارکنان ، کیفیت انتقال ، حجم و هزینه های نگهداری لدر و سینی را بهینه می کند .