قیمت نردبان کابل

تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
قیمت نردبان کابل
در بسیاری از اماکن سرپوشیده ، انتقال الکتریسیته و به طور دقیقتر کابل های برق به سادگی سیم کشی های معمول یک واحد مسکونی یا ملکی تجاری نبوده و عوامل متعددی از قبیل وسعت زیاد این مکان ها ( مثل یک سوله) ، تعداد زیاد دستگاه های مصرف کننده برق ، خطرآفرینی کابل های مذکور در اثر اتصالی کردن یا اثر نامطلوبی که گرمای هریک روی دیگری می گذارد ، مسأله زیبایی محیط به انضمام ولتاژ یا شدت جریانی که جان کاربران انسانی را تهدید می کند سبب شده است تا از واسطه هایی برای توزیع کابل های مذکور استفاده شود ، سازه هایی با نام نردبان کابل . 
از آنجایی که تجسس پیرامون قیمت نردبان کابل شما را به این صفحه راهنمایی کرده است ، بدین معناست که به عنوان یک مصرف کننده با کاربرد و ماهیت کلی این محصول یا تفاوت آن با سینی کابل آشنا هستید ؛ لذا بدون ارائه توضیحات اضافه تر در خصوص نردبان کابل به سراغ قیمت این محصول می رویم .
پیش از تشریح عوامل تاثیرگذار در قیمت نردبان کابل نیاز به ذکر این نکته است که ارائه جدول قیمت به دلیل تغییرات مستمر و غیرقابل پیش بینی این محصولات عملیست که باعث ایجاد سوء تفاهم در بلند مدت می شود . به عبارتی دیگر از آنجایی که این مطلب به صورت دوره ای به روز رسانی نخواهد شد ، قیمت های ارائه شده نیز مربوط به زمان نگارش این مطلب بوده و ممکن است با گذشت حتی چند هفته اختلاف فاحشی با قیمت های ذکر شده پیدا کند ، در نتیجه این نا هماهنگی ها شبهه عدم صداقت مجموعه ساتهاکو (یا دیگر مجموعه هایی که در حوزه فعالیتی خود لیست قیمتی ارائه نمی کنند) را نزد مخاطبین خود به وجود آورد . همه این توضیحات در حالیست که ما به عنوان تولید کنندگان این محصولات به نسبت مجموعه های وارد کننده وابستگی کمتری به ارزهای خارجی داریم ، اما باز هم به طور کامل مستقل از آن و تاثیرات منفی آن قادر به فعالیت نیستیم .
نهایتاً در این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار در قیمت نردبان کابل که هیچ نوسان قیمتی در آن ها تاثیرگذار نیست می پردازیم ، با این حال شما می توانید بواسطه راه های ارتباطی ، استعلام قیمت روز را از واحد فروش ساتهاکو بگیرید .
 
عوامل موثر در قیمت نردبان کابل
به طور مشخص می توان ویژگی های فیزیکی یک نردبان کابل را در قیمت آن دخیل دانست . بدیهیست که ابعاد بزرگتر به معنای استفاده از مواد اولیه بیشتر و قیمت بالاتر آن می باشد ، اما این ابعاد چگونه خود نمایی می کنند !
طول نردبان
نردبان کابل معمولاً در طول های 2 و 3 متری تولید و عرضه شده و به ترتیب از 7 تا 10 پله به تناسب افزایش طول خود ( معمولاً هر 25 سانتیمتر 1 پله) می گیرند . مشخص است که نردبان های بلند تر دارای قیمت بیشتری می باشند .
عرض نردبان
چنانچه عرض استاندارد لدرهای کابل را 10 الی 100 سانتی متر با ضرایب مشخصی از اعداد 5 و 10 بدانیم ، بدیهیست که هرچه فاصله بین دو ستون اصلی بیشتر باشد ، نیازمند پله هایی بلندتر هستیم که این امر باعث افزایش هزینه ها می شود . از آنجایی که هر کدام از این عرض ها مناسب کابل هایی با تعداد و قطری مشخص می باشند ، تولید این محصولات در اندازه های مختلف ضرورت پیدا کرده و بدین واسطه کاربران را از پرداختن هزینه برای نردبان هایی با ظرفیتی بیش از حد نیازشان معاف می کند . در ادامه گفتنیست که با افزایش عرض این محصولات هر کابل به جای قرارگیری بر روی کابلی دیگر ، مستقیماً روی پله های مورد نظر قرار گرفته و بدینواسطه از جریان هوا در بالا و پایین خود بهره می برد .
 
عمق نردبان
آیا کابل های تحت هدایت لدرها یک سری سیم نازک و قرار گرفته در کنار یکدیگر می باشند یا با کابل هایی قطور و پر تعداد که روی یکدیگر انباشته می شوند ؟! توجه به همین جزئیات یا پیش بینی نیازهای یک محیط در آینده سبب می شود تا عمق یک لدر به نحوی انتخاب گردد که کابل ها از آن سر بر نیاورده و مقدمات بی نظمی بزرگی را فراهم نکنند .
 
نمره ورق
می دانیم که نردبان های مورد نظر ما در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم ساخته و یافت می شوند . چنانچه از موارد سفارشی چشم پوشی کنیم ، ورق هایی با ضخامت 1.25 ، 1.5 و 2 میلیمتر اصلی ترین محصولاتی هستند که برای ساخت این محصولات به کار گرفته می شوند . با توجه به اینکه این تفاوت ضخامت ها به تفاوت میزان مقاومت آن ها منتج شده و سبب می شود تا هر محصول در جایگاه خاصی کاربرد یابد ، قیمت آن ها نیز با دیگری متفاوت بوده و با افزایش خود گرانتر می شوند .
 
تجهیزات
اگرچه در این مبحث قیمت خود لدر مد نظر است ، اما گاهی اضافه شدن تجهیزاتی مانند رابط ، درب ، زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، ساپورت لدر کابلو ... که عموماً به کمک سی ان سی و ماشین افزارهای دقیق صنعتی طراحی و تولید می شوند به افزایش قیمت مجموع سفارشات منجر می شود .
قیمت نردبان کابل : در بسیاری از اماکن سرپوشیده ، انتقال الکتریسیته و به طور دقیقتر کابل های برق به سادگی سیم کشی های معمول یک واحد مسکونی یا ملکی تجاری نبوده و عوامل متعددی از قبیل وسعت زیاد این مکان ها ( مثل یک سوله) ، تعداد زیاد دستگاه های مصرف کننده برق ، خطرآفرینی کابل های مذکور در اثر اتصالی کردن یا اثر نامطلوبی که گرمای هریک روی دیگری می گذارد ، مسأله زیبایی محیط به انضمام ولتاژ یا شدت جریانی که جان کاربران انسانی را تهدید می کند سبب شده است تا از واسطه هایی برای توزیع کابل های مذکور استفاده شود ، سازه هایی با نام نردبان کابل . 
 
از آنجایی که تجسس پیرامون قیمت نردبان کابل شما را به این صفحه راهنمایی کرده است ، بدین معناست که به عنوان یک مصرف کننده با کاربرد و ماهیت کلی این محصول یا تفاوت آن با سینی کابل آشنا هستید ؛ لذا بدون ارائه توضیحات اضافه تر در خصوص نردبان کابل به سراغ قیمت این محصول می رویم .
 
پیش از تشریح عوامل تاثیرگذار در قیمت نردبان کابل نیاز به ذکر این نکته است که ارائه جدول قیمت به دلیل تغییرات مستمر و غیرقابل پیش بینی این محصولات عملیست که باعث ایجاد سوء تفاهم در بلند مدت می شود .

به عبارتی دیگر از آنجایی که این مطلب به صورت دوره ای به روز رسانی نخواهد شد ، قیمت های ارائه شده نیز مربوط به زمان نگارش این مطلب بوده و ممکن است با گذشت حتی چند هفته اختلاف فاحشی با قیمت های ذکر شده پیدا کند ، در نتیجه این نا هماهنگی ها شبهه عدم صداقت مجموعه ساتهاکو (یا دیگر مجموعه هایی که در حوزه فعالیتی خود لیست قیمتی ارائه نمی کنند) را نزد مخاطبین خود به وجود آورد .

همه این توضیحات در حالیست که ما به عنوان تولید کنندگان این محصولات به نسبت مجموعه های وارد کننده وابستگی کمتری به ارزهای خارجی داریم ، اما باز هم به طور کامل مستقل از آن و تاثیرات منفی آن قادر به فعالیت نیستیم .
 
نهایتاً در این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار در قیمت نردبان کابل که هیچ نوسان قیمتی در آن ها تاثیرگذار نیست می پردازیم ، با این حال شما می توانید بواسطه راه های ارتباطی ، استعلام قیمت روز را از واحد فروش ساتهاکو بگیرید .

 

عوامل موثر در قیمت نردبان کابل
 

به طور مشخص می توان ویژگی های فیزیکی یک نردبان کابل را در قیمت آن دخیل دانست . بدیهیست که ابعاد بزرگتر به معنای استفاده از مواد اولیه بیشتر و قیمت بالاتر آن می باشد ، اما این ابعاد چگونه خود نمایی می کنند !
 

طول نردبان
 

نردبان کابل معمولاً در طول های 2 و 3 متری تولید و عرضه شده و به ترتیب از 7 تا 10 پله به تناسب افزایش طول خود ( معمولاً هر 25 سانتیمتر 1 پله) می گیرند . مشخص است که نردبان های بلند تر دارای قیمت بیشتری می باشند .
 

عرض نردبان
 

چنانچه عرض استاندارد لدرهای کابل را 10 الی 100 سانتی متر با ضرایب مشخصی از اعداد 5 و 10 بدانیم ، بدیهیست که هرچه فاصله بین دو ستون اصلی بیشتر باشد ، نیازمند پله هایی بلندتر هستیم که این امر باعث افزایش هزینه ها می شود .

از آنجایی که هر کدام از این عرض ها مناسب کابل هایی با تعداد و قطری مشخص می باشند ، تولید این محصولات در اندازه های مختلف ضرورت پیدا کرده و بدین واسطه کاربران را از پرداختن هزینه برای نردبان هایی با ظرفیتی بیش از حد نیازشان معاف می کند .

در ادامه گفتنیست که با افزایش عرض این محصولات هر کابل به جای قرارگیری بر روی کابلی دیگر ، مستقیماً روی پله های مورد نظر قرار گرفته و بدینواسطه از جریان هوا در بالا و پایین خود بهره می برد .
 

عمق نردبان
 

آیا کابل های تحت هدایت لدرها یک سری سیم نازک و قرار گرفته در کنار یکدیگر می باشند یا با کابل هایی قطور و پر تعداد که روی یکدیگر انباشته می شوند ؟!

توجه به همین جزئیات یا پیش بینی نیازهای یک محیط در آینده سبب می شود تا عمق یک لدر به نحوی انتخاب گردد که کابل ها از آن سر بر نیاورده و مقدمات بی نظمی بزرگی را فراهم نکنند .
 

نمره ورق
 

می دانیم که نردبان های مورد نظر ما در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم ساخته و یافت می شوند .
چنانچه از موارد سفارشی چشم پوشی کنیم ، ورق هایی با ضخامت 1.25 ، 1.5 و 2 میلیمتر اصلی ترین محصولاتی هستند که برای ساخت این محصولات به کار گرفته می شوند .
با توجه به اینکه این تفاوت ضخامت ها به تفاوت میزان مقاومت آن ها منتج شده و سبب می شود تا هر محصول در جایگاه خاصی کاربرد یابد ، قیمت آن ها نیز با دیگری متفاوت بوده و با افزایش خود گرانتر می شوند .
 

تجهیزات
 

اگرچه در این مبحث قیمت خود لدر مد نظر است ، اما گاهی اضافه شدن تجهیزاتی مانند رابط ، درب ، زانویی ، سه راهی ، چهارراهی ، ساپورت لدر کابلو ... که عموماً به کمک سی ان سی و ماشین افزارهای دقیق صنعتی طراحی و تولید می شوند به افزایش قیمت مجموع سفارشات منجر می شود .