سینی و نردبان کابل

تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
سینی و نردبان کابل
یکی از تعاریف مجموعه منظم، قرار گرفتن هر عضو در جای مناسب خود می باشد . در همین رابطه زمانی به سامانه سیم کشی یک سازه منظم می گوییم که ادوات مذکور در بستری مناسب قرار داشته و به شکلی بهینه مسیری مشخصی را کنار یکدیگر بپیمایند .
در همین رابطه چنانچه کابل های پر تعداد شبکه ، برق یا مخابراتی فاقد چنین ساختاری باشند ، در یکدیگر تنیده شده و رهگیری آن ها به منظور  ترمیم یا تعویضشان دشوار می شود . با عدم دسته بندی این محصولات و تفکیک عناصر غیر تأثیرگذار روی یکدیگر ، ممکن است نوسانات و جریان موجود روی هریک بر روی دیگری تاثیر گذاشته و حرارت موجود در آن ها نیز به کاهش عمرشان منجر شود .
همه اینها در حالیست که چنانچه این ساختار در ارتباط مستقیم با کاربران انسانی قرار داشته باشد ممکن است به آنان سیب جسمی و جانی زده که این رویداد از همه عواقب مذکور نامطلوب تر است .
 
از این روی لازم است تا سازوکاری به کار گرفته شود تا انتقال این ادوات با نظم و اصول بیشتری انجام پذیرفته و انشعاباتی که از مسیر اصلی خارج می شوند در مسیری بهینه به مصرف کننده برسند .
در مجموعه های صنعتی که ماشین افزارهایی با برق سه فاز مشغول کار بوده یا شرکت هایی که ده ها کاربر پشت سیستم های خود نشسته و به سرور متصل هستند ، اعطای منبعی برای تغذیه به هریک از اهمیت بالایی برخوردار است . در همین رابطه چنانچه کابل های مورد نظر از روی زمین کشیده شده و به آن ها برسد ، حتی با وجود داکت های محافظ نیز خطرات فراوانی آفریده و خود نیز آسیب پذیرتر از همیشه می باشند . این در حالیست که انتقال آن ها از ارتفاعی نزدیک به سقف – به دلیل عدم درگیری زیاد با رفت و آمد یا حضور کارکنان و همچنین آزادی عمل بیشر – منطقی به نظر می رسد . 
 
سینی و نردبان کابل
با توجه به توضیحات فوق ، چنانچه قصد هدایت کردن سیم های برق و کابل های شبکه را داشته باشیم ، واسطه هایی به نام سینی و نردبان با داشتن شباهت هایی به هم به این کار کمک می کنند .
در همین رابطه سینی کابل در ساده ترین شکل خود ، چارچوبی با سطح کناری مستطیلیست که فاقد سقف بوده و کف آن نیز بواسطه پانچ های پر تعداد دارای حفره های هواکش زیادی می باشد .
نردبان کابل با داشتن ظاهری بسیار شبیه به سینی ها ، با داشتن همان ساختار ، به جای کفی سوراخ شده از میله هایی با فواصل یکسان بهره می برد که شکلی همانند یک نردبان را برای کاربرانش تداعی می کند .
 
شباهت ها و تفاوت های سینی و نردبان
هر دوی این محصولات که جانشینان سیم کشی باز و سیستم کاندوئیت هستند ، توسط مجموعه ساتهاکو ساخته و عرضه شده و وظیفه انتقال کابل های مذکور در ارتفاع را ایفا می کنند ، حال اینکه سینی ها به دلیل کفی یکپارچه خود قادر به پذیرش تعداد سیم های بیشتر ، وزن سنگین تر و قابلیت نگه داشتن سیم هایی نازک کنار یکدیگر بوده ، در حالی که نردبان ها به دلیل فواصل باز و بیشتر میان پله های خود ، قابلیت به جریان انداختن هوا و خنک کنندگی کابل های داخل آن را دارند .
پر واضح است که وجود این حفره های بزرگ دسترسی به رشته سیمی خاص را آسان تر می کند ، اما در عین حال سبب می شوند تا دید ناظرین به محتویات نردبان ها بیشتر شده که در عین کاربردی بودن ، ظاهری نچندان زیبا به محیط ببخشد .
در ادامه لازم به ذکر است که نردبان ها را می توان علاوه بر حالت افقی در حالت عمودی نیز استفاده کرد ، چرا که کابل های برق و شبکه با حرکت مارپیچی میان پله ها در ارتفاع نیز در جای خود ثابت می مانند ، در حالی که در سینی های کابل اینچنین نبوده در زاویه های تند رو به قائمه عملاً محتویاتشان در هوا معلق می شود .
با وجود اینکه سینی ها در فضاهای داخلی و نردبان ها در فضای خارجی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند ، جالب است بدانید که در سال های اخیر ، برخی طراحان داخلی به صورت تعمدی از این محصولات در تزئیات داخلی سقف استفاده کرده و بدون اعمال کوچکترین تلاشی برای مخفی سازی آن ها ، در حرکتی کاملاً متضاد (مثلاً رنگ آمیزی متفاوت و جالب توجه) به حضور آن ها در یک محیط رسمیت می بخشند . 
سینی و نردبان کابل
یکی از تعاریف مجموعه منظم، قرار گرفتن هر عضو در جای مناسب خود می باشد . در همین رابطه زمانی به سامانه سیم کشی یک سازه منظم می گوییم که ادوات مذکور در بستری مناسب قرار داشته و به شکلی بهینه مسیری مشخصی را کنار یکدیگر بپیمایند .
در همین رابطه چنانچه کابل های پر تعداد شبکه ، برق یا مخابراتی فاقد چنین ساختاری باشند ، در یکدیگر تنیده شده و رهگیری آن ها به منظور  ترمیم یا تعویضشان دشوار می شود . با عدم دسته بندی این محصولات و تفکیک عناصر غیر تأثیرگذار روی یکدیگر ، ممکن است نوسانات و جریان موجود روی هریک بر روی دیگری تاثیر گذاشته و حرارت موجود در آن ها نیز به کاهش عمرشان منجر شود .
همه اینها در حالیست که چنانچه این ساختار در ارتباط مستقیم با کاربران انسانی قرار داشته باشد ممکن است به آنان سیب جسمی و جانی زده که این رویداد از همه عواقب مذکور نامطلوب تر است .
 
از این روی لازم است تا سازوکاری به کار گرفته شود تا انتقال این ادوات با نظم و اصول بیشتری انجام پذیرفته و انشعاباتی که از مسیر اصلی خارج می شوند در مسیری بهینه به مصرف کننده برسند .
در مجموعه های صنعتی که ماشین افزارهایی با برق سه فاز مشغول کار بوده یا شرکت هایی که ده ها کاربر پشت سیستم های خود نشسته و به سرور متصل هستند ، اعطای منبعی برای تغذیه به هریک از اهمیت بالایی برخوردار است . در همین رابطه چنانچه کابل های مورد نظر از روی زمین کشیده شده و به آن ها برسد ، حتی با وجود داکت های محافظ نیز خطرات فراوانی آفریده و خود نیز آسیب پذیرتر از همیشه می باشند . این در حالیست که انتقال آن ها از ارتفاعی نزدیک به سقف – به دلیل عدم درگیری زیاد با رفت و آمد یا حضور کارکنان و همچنین آزادی عمل بیشر – منطقی به نظر می رسد . 
 
سینی و نردبان کابل
با توجه به توضیحات فوق ، چنانچه قصد هدایت کردن سیم های برق و کابل های شبکه را داشته باشیم ، واسطه هایی به نام سینی و نردبان با داشتن شباهت هایی به هم به این کار کمک می کنند .
در همین رابطه سینی کابل در ساده ترین شکل خود ، چارچوبی با سطح کناری مستطیلیست که فاقد سقف بوده و کف آن نیز بواسطه پانچ های پر تعداد دارای حفره های هواکش زیادی می باشد .
نردبان کابل با داشتن ظاهری بسیار شبیه به سینی ها ، با داشتن همان ساختار ، به جای کفی سوراخ شده از میله هایی با فواصل یکسان بهره می برد که شکلی همانند یک نردبان را برای کاربرانش تداعی می کند .
 
شباهت ها و تفاوت های سینی و نردبان
هر دوی این محصولات که جانشینان سیم کشی باز و سیستم کاندوئیت هستند ، توسط مجموعه ساتهاکو ساخته و عرضه شده و وظیفه انتقال کابل های مذکور در ارتفاع را ایفا می کنند ، حال اینکه سینی ها به دلیل کفی یکپارچه خود قادر به پذیرش تعداد سیم های بیشتر ، وزن سنگین تر و قابلیت نگه داشتن سیم هایی نازک کنار یکدیگر بوده ، در حالی که نردبان ها به دلیل فواصل باز و بیشتر میان پله های خود ، قابلیت به جریان انداختن هوا و خنک کنندگی کابل های داخل آن را دارند .
پر واضح است که وجود این حفره های بزرگ دسترسی به رشته سیمی خاص را آسان تر می کند ، اما در عین حال سبب می شوند تا دید ناظرین به محتویات نردبان ها بیشتر شده که در عین کاربردی بودن ، ظاهری نچندان زیبا به محیط ببخشد .
در ادامه لازم به ذکر است که نردبان ها را می توان علاوه بر حالت افقی در حالت عمودی نیز استفاده کرد ، چرا که کابل های برق و شبکه با حرکت مارپیچی میان پله ها در ارتفاع نیز در جای خود ثابت می مانند ، در حالی که در سینی های کابل اینچنین نبوده در زاویه های تند رو به قائمه عملاً محتویاتشان در هوا معلق می شود .
با وجود اینکه سینی ها در فضاهای داخلی و نردبان ها در فضای خارجی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند ، جالب است بدانید که در سال های اخیر ، برخی طراحان داخلی به صورت تعمدی از این محصولات در تزئیات داخلی سقف استفاده کرده و بدون اعمال کوچکترین تلاشی برای مخفی سازی آن ها ، در حرکتی کاملاً متضاد (مثلاً رنگ آمیزی متفاوت و جالب توجه) به حضور آن ها در یک محیط رسمیت می بخشند . 
سینی و نردبان کابل : یکی از تعاریف مجموعه منظم، قرار گرفتن هر عضو در جای مناسب خود می باشد . در همین رابطه زمانی به سامانه سیم کشی یک سازه منظم می گوییم که ادوات مذکور در بستری مناسب قرار داشته و به شکلی بهینه مسیری مشخصی را کنار یکدیگر بپیمایند .

در همین رابطه چنانچه کابل های پر تعداد شبکه ، برق یا مخابراتی فاقد چنین ساختاری باشند ، در یکدیگر تنیده شده و رهگیری آن ها به منظور  ترمیم یا تعویضشان دشوار می شود . با عدم دسته بندی این محصولات و تفکیک عناصر غیر تأثیرگذار روی یکدیگر ، ممکن است نوسانات و جریان موجود روی هریک بر روی دیگری تاثیر گذاشته و حرارت موجود در آن ها نیز به کاهش عمرشان منجر شود .

همه اینها در حالیست که چنانچه این ساختار در ارتباط مستقیم با کاربران انسانی قرار داشته باشد ممکن است به آنان سیب جسمی و جانی زده که این رویداد از همه عواقب مذکور نامطلوب تر است .
 
از این روی لازم است تا سازوکاری به کار گرفته شود تا انتقال این ادوات با نظم و اصول بیشتری انجام پذیرفته و انشعاباتی که از مسیر اصلی خارج می شوند در مسیری بهینه به مصرف کننده برسند .

در مجموعه های صنعتی که ماشین افزارهایی با برق سه فاز مشغول کار بوده یا شرکت هایی که ده ها کاربر پشت سیستم های خود نشسته و به سرور متصل هستند ، اعطای منبعی برای تغذیه به هریک از اهمیت بالایی برخوردار است . در همین رابطه چنانچه کابل های مورد نظر از روی زمین کشیده شده و به آن ها برسد ، حتی با وجود داکت های محافظ نیز خطرات فراوانی آفریده و خود نیز آسیب پذیرتر از همیشه می باشند .

این در حالیست که انتقال آن ها از ارتفاعی نزدیک به سقف –به دلیل عدم درگیری زیاد با رفت و آمد یا حضور کارکنان و همچنین آزادی عمل بیشر –منطقی به نظر می رسد .


 
سینی و نردبان کابل
با توجه به توضیحات فوق ، چنانچه قصد هدایت کردن سیم های برق و کابل های شبکه را داشته باشیم ، واسطه هایی به نام سینی و نردبان با داشتن شباهت هایی به هم به این کار کمک می کنند .

در همین رابطه سینی کابل در ساده ترین شکل خود ، چارچوبی با سطح کناری مستطیلیست که فاقد سقف بوده و کف آن نیز بواسطه پانچ های پر تعداد دارای حفره های هواکش زیادی می باشد .

نردبان کابل با داشتن ظاهری بسیار شبیه به سینی ها ، با داشتن همان ساختار ، به جای کفی سوراخ شده از میله هایی با فواصل یکسان بهره می برد که شکلی همانند یک نردبان را برای کاربرانش تداعی می کند .
 
شباهت ها و تفاوت های سینی و نردبان
هر دوی این محصولات که جانشینان سیم کشی باز و سیستم کاندوئیت هستند ، توسط مجموعه ساتهاکو ساخته و عرضه شده و وظیفه انتقال کابل های مذکور در ارتفاع را ایفا می کنند ، حال اینکه سینی ها به دلیل کفی یکپارچه خود قادر به پذیرش تعداد سیم های بیشتر ، وزن سنگین تر و قابلیت نگه داشتن سیم هایی نازک کنار یکدیگر بوده ، در حالی که نردبان ها به دلیل فواصل باز و بیشتر میان پله های خود ، قابلیت به جریان انداختن هوا و خنک کنندگی کابل های داخل آن را دارند .

پر واضح است که وجود این حفره های بزرگ دسترسی به رشته سیمی خاص را آسان تر می کند ، اما در عین حال سبب می شوند تا دید ناظرین به محتویات نردبان ها بیشتر شده که در عین کاربردی بودن ، ظاهری نچندان زیبا به محیط ببخشد .
در ادامه لازم به ذکر است که نردبان ها را می توان علاوه بر حالت افقی در حالت عمودی نیز استفاده کرد ، چرا که کابل های برق و شبکه با حرکت مارپیچی میان پله ها در ارتفاع نیز در جای خود ثابت می مانند ، در حالی که در سینی های کابل اینچنین نبوده در زاویه های تند رو به قائمه عملاً محتویاتشان در هوا معلق می شود .

با وجود اینکه سینی ها در فضاهای داخلی و نردبان ها در فضای خارجی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند ، جالب است بدانید که در سال های اخیر ، برخی طراحان داخلی به صورت تعمدی از این محصولات در تزئیات داخلی سقف استفاده کرده و بدون اعمال کوچکترین تلاشی برای مخفی سازی آن ها ، در حرکتی کاملاً متضاد (مثلاً رنگ آمیزی متفاوت و جالب توجه) به حضور آن ها در یک محیط رسمیت می بخشند .