انواع نردبان کابل

تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
انواع نردبان کابل : می دانیم که سیم برق ، کابل شبکه و رشته های مخابراتی به 2 دلیل اصلی نیازمند هدایت شدن به کمک تجهیزات جانبی می باشند :
  1. عدم داشتن ساختاری سخت و استوار سبب می شود تا این محصولات همانند نهالی نوپا که برای رشد در مسیری صاف و مستقیم نیازمند تکیه دادن به پایه ای قرص و محکم هستند ، به یک عامل خارجی نیاز داشته باشند ، با این تفاوت که بر خلاف درختانی که روزی بزرگ شده و در راستای عمودی استوار می گردند هیچگاه محکم و استوار نشده و تا زمانی که در حال انتقال داده ها یا بسته های انرژی هستند به این عوامل خارجی نیاز دارند و
 
  1. با فرض اینکه هدایت آن ها به نحوی بدون نیاز به عاملی خارجی میسر بود ، هم امکان آسیب پذیری آن ها به دلیل وجود عوامل فیزیکی در محیط وجود داشت و هم امکان آسیب رساندن آن ها به کاربران انسانی (مثل برق گرفتگی).
 
در نتیجه اینکه در ساختار یک مجموعه که چنین ادوات روکاری داشته ، امکان حذف آن ها وجود ندارد و میزان این محصولات نیز آنچنان کم نیست که بتوانیم با داکت یا تراکینگ به انتقالشان بپردازیم استفاده از محصولاتی نظیر نردبان و سینی کابلاجتناب ناپذیراست .
از آنجایی که حجم ، نوع ، جنس و سایر ویژگی های فیزیکی کابل های مذکور یکسان نبوده و بالطبع با شرایط مشابهی نیز انتقال نمی یابند ، پر واضح است به نردبان هایی با ویژگی هایی متفاوت نیاز داریم .
استفاده از نردبان مخصوص برای سیم و کابل های مختلف مزایای فراوانی دارد که از مهمترین آن ها می توانیم به صرفه جویی در هزینه ها ، کاهش تنش ، فشار و ضربه روی سیم ، افزایش نظم و زیبایی بصری محیط و بهینه کردن میزان مصرف سیم اشاره کنیم .
 با توجه به این توضیحات قصد داریم تا در ادامه به بررسی انواع نردبان کابل بپردازیم :
 
  • شاخه مستقیم
بی تردید شاخه های مستقیم اصلی ترین زیرمجموعه نردبان های کابلی می باشند . مهم نیست که عرض این محصولات 5 سانتی متر بوده یا 1 متر باشد ، فزقی ندارد که سازنده این محصولات به درخواست کارفرما لبه یا ارتفاع این محصول را 4 سانتی‌متر در نظر گرفته یا 15 سانتی‌متر را به آن اختصاص داده است و یا کسی به اینکه ضخامت آن نیم میلی‌متر بوده یا 3 میلی‌متر اهمیتی نمی دهد ؛ زمانی که یک نردبان در یک راستای صاف ساخته می شو در حقیقت در زمره محصولاتی تک شاخه قرار می گیرد .
لازم به ذکر است که طول این محصولات نیز معمولاً 2 یا 3 متر است که با وجود امکان جابجایی سفارشی ، معمولاً فاصله بین پله‌هایشان 25 سانتی متر می باشد .
 
  • نردبان زانویی
گفتیم که یکی از دلایل استفاده از نردبان ها کاهش تنش های فیزیکی روی کابل و هدایت آسان‌تر آن‌ها می باشد . در همین رابطه نردبان های زانویی که از حالت های نیم دایره تا زاویه دار در اندازه های گوناگون (معمولاً 90 درجه) یافت می شوند وظیفه هدایت کابل های مورد نظر در امتداد مسیر زاویه دار و قطع کننده راستای اولیه را بر عهده دارند .
 
  • نردبان سه راهی
نردبان ها تنها وظیفه هدایت کابل از نقطه اولیه به نقطه ثانویه را نداشته و ممکن است در این بین انشعاب هایی از آن‌ها خارج شده و یا به آن ها وارد شوند . در همین رابطه نردبان های سه راهی به عنوان واسطه هایی که یک خروجی در میانه آن ها طراحی شده است (و لزوماً قائمه نمی باشند) ، این امکان را به وجود می آورند که کابل های مذکور در راستای مطلوب پسیوکار شبکه یا تکنسین IT  یک مجموعه به حرکت درآیند .
 
  • نردبان چهار راهی
این محصول نیز همانند نردبان سه راهی وظیفه تقسیم یا پذیرش کابل های موجود در سیستم را بر عهده دارد ، با این تفاومت که به دلیل داشتن چهار سوی فعال ، معمولاً در مرکز سقف قرار گرفته و نقش ترمینال اصلی کابل ها را ایفا می کند .
 
  • نردبان عمودی
این محصولات که عملاً کاربردشان وجه تمایز نردبان ها با سینی های کابل می باشد ، با عبور دادن سیم و کابل های مختلف از میان پله های خود به هدایت آن ها در راستای بالا و پایینی کمک می کنند .
 
  • قطعه کاهنده
گاهی صرفه جویی در مواد مصرفی ، گاهی بیشینه کردن راندمان استفاده از یک فضا و گاهی لزوم رعایت نظم سبب می شود تا در پی کاهش عرض نردبان مصرفی خود باشیم . در چنین شرایطی کاهنده هایی وجود دارند که از یک سو به عرض بزرگ وصل شده و از سویی دیگر با داشتن عرضی کم ، به نردبانی کوچکتر متصل می شوند و بدین ترتیب مسیرهای عریض را به مسیرهایی کوچکتر تبدیل می کنند .
این محصولات که قطعات کاهنده عرض نردبان نام دارند نقش مهمی در سرو شکل گرفتن زیر ساخت های یک مجموعه شلوغ را بازی می کنند .