ساتها واحد فنی و مهندسی برتر ملی سال 1398

تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
در مراسمی که در روز 19 بهمن 1399 در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان برگزار شد ، شرکت ساتها به عنوان واحد فنی و مهندسی برتر ملی در سال 1398 انتخاب و معرفی گردید.
مراسم مذکور که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده بود با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و بصورت محدود با حضور مسئولان سازمان صمت و اعضای هیئت مدیره انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان و جمعی از مدیران شرکت ها و صنعتگران و منتخبین  برگزار گردید.
در این مراسم مدیر عامل شرکت ساتها جناب آقای مهندس علیرضا روغنی لوح سپاس به همراه تندیس مهندس و شرکت برتر ملی سال 1398را دریافت نمود.