تامین کالا، تجهیزات صنایع مادر

واحد تامین کالای این شرکت توانمندی تامین کالا و تجهیزات مربوط به صنعت برق با انواع برندهای معتبر داخلی و خارجی را در رده بندی های مختلف دارا می باشد و به همین جهت اقدام به عقد قرارداد همکاری تجاری با همکاران خود در خارج از کشور نموده تا بتواند بدون واسطه نسبت به تامین کالا اقدام نماید.
بدینوسیله با افتخار آمادگی همکاری در زمینه تامین کالا و تجهیزات مربوط به صنعت برق را اعلام می داریم.

فهرست